Hakkımda

Makus talihi bol bir İsmet’im. Makus talihi makul talihe devşiren bir İsmet’im. Değer üretmeyi ve bilaistisna tüm yaratılmışları sevmeyi öğrenmiş bir İsmet’im. Tek düze ve sığ yaşamayı sevmeyen bir İsmet’im. Kendi devrimini gerçekleştirip teneffüs eden İsmet’im. Farkındalığı fark etmiş bir İsmet’im. Hiç kimseyi kendine eşit görmeyen bir İsmet’im… zira herkes benden ÜSTÜNDÜR.

    64 senelik yaşamımı birkaç cümleye sığdırmaya çalıştım, hilafıhakikat benden çok uzak bir ihtimaldir.

Yazdığım kitaplar; Ülkem ve insanlık sevdasından vecibe ve ibadet olduğu inancımdandır…